Darbo skelbimai

Keičiasi vidutinio darbuotojų skaičiaus apskaičiavimas

Finansų ministerija parengė vidutinio sąrašinio darbuotojų skaičiaus apskaičiavimo taisyklių projektą, kuriame patikslinta darbuotojo samprata.

Ingrida Muckutė, Finansų ministerijos Atskaitomybės, audito, turto vertinimo ir nemokumo politikos departamento direktorė, pažymi, kad šis projektas atsižvelgiant į rinkos dalyviams kylančius klausimus .

„Vidutinio darbuotojų skaičiaus apskaičiavimo formulė nesikeičia, tačiau projektas patikslintas ir papildytas naujomis nuostatomis: aptariama, kaip apskaičiuojamas vidutinis darbuotojų skaičius, jei pelno siekiančio juridinio asmens ataskaitiniai metai nesutampa su kalendoriniais metais arba yra trumpesni negu 12 mėnesių, paaiškinama, kad apskaičiuojant vidutinį darbuotojų skaičių sumuojami visi pelno siekiančio juridinio asmens darbuotojai, neatsižvelgiant į jų dirbtą laiką“, – teigia p. Muckutė.

Taip pat patikslinama darbuotojo samprata ir paaiškinama, kokie darbuotojai neįtraukiami į vidutinį darbuotojų skaičių, paaiškinamos vidutinio darbuotojų skaičiaus apvalinimo taisyklės. FM planuoja, kad naujos taisyklės bus taikomos rengiant 2019 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansinių ataskaitų rinkinį, metinį pranešimą ir vertinant finansinių ataskaitų audito privalomumo reikalavimą.

Vidutinio darbuotojų skaičiaus rodiklis taikomas vertinant, kokias finansines atskaitas privalo pateikti įmonė, ar ataskaitas reikia audituoti. Su darbuotoju skaičiumi susijusioms mažoms įmonėms taikomos pelno mokesčio lengvatos, vidutinį darbuotojų skaičių reikia įrašyti į metinę įmonės statistinę ataskaitą.